Suhog Tipa Fabrika Betona

Constmach Suhog Tipa Fabrika Betona


Betonske postrojenja za beton suvog tipa CONSTMACH ne uključuju mikser. Ovi modeli beTONAkih postrojenja preferiraju se pogotovo ako je udaljenost između fabrike betona i područja primene prevelika. Sastojci betona se nakon vaganja bez postupka mešanja direktno prenose u kamione miksere. Proizvodni kapacitet fabrika betona suvog tipa kreće se od 60 m3 / h do 120 m3 / h.

    Suhog Tipa Fabrika Betona | Constmach