DoubleMix 60 | Stacionarne Fabrike Betona | Constmach
CONSTMACH DOUBLEMIKS 60 (60 + 60 m3 / h) je poseban sistem koji ima dve različite i nezavisne fabrike betona koje imaju mešalice instalirane na istoj platformi. U ovoj fabrici postoje dvostruke NEZAVISNE mešalice, a pražnjenje se vrši pomoću dve različite korpe za pražnjenje na dve različita kamiona miksera za beton ili opremu za prenos betona. Najvažnija prednost ove fabrike je punjenje dva kamionska miksera istovremeno da se ne bi trošilo puno vremena čekajući kamione miksere. Dok se jedna mešalica koristi za proizvodnju gotovog betona, druga mešalica se može koristiti za proizvodnju betona posebne namene kao što su beTONAki blokovi ili prefabrikovani beton.
Stationary Concrete Plant - DoubleMix 60Pan mikseri, jedno osovinski mikseri, dvo osovinski mikseri ili mikseri planetarnog tipa mogu se koristiti u DOUBLEMIX 60 u skladu sa tipom i karakteristikama betona koji treba da se proizvodi.
DOUBLEMIX 60 concrete plantDOUBLEMIX 60 fabrika betona može biti opremljena sa različitim veličinama silosa za cement od 100 do 500 tona skladišnog prostora u zavisnosti od potreba i uslova projekata naših klijenata. Ukoliko se cement isporučuje u vrećama, cement se puni u silos veoma lako pomoću velikog otvora za vreće i sistema za punjenje silosa koji su integrisani u DOUBLEMIX 60.
DOUBLEMIX 60 concrete batching plantNaša kompanija zna veoma dobro da klimatski uslovi imaju veliki uticaj na kvalitet betona. Dok se DOUBLEMIX 60 fabrike betona u hladnim klimatskim regionima kao što su Rusija, Kazakhstan, Ukrajina, Severna Evropa itd. greju putem isparivača pare i sendvič panelima, tako se voda koja se koristi za beton u DOUBLEMIX 60 fabrikama betona u toplim regionima kao što su Zalivske zemlje bliskog istoka ili Afrike hladi se hladnjacima.​​​​​​​
concrete batching plant capacitySistemi za punjenje boksova agregatima su naša alternativna solucija utovarnim rampama koje su neophodne prilikom punjenja boksova utovarivačima. U slučaju da se koriste naši sistemi za punjenje boksova rampe za utovar nisu potrebne.
concrete batching plant control panel

Različiti izgled i planovi fabrika betona DOUBLEMIX 60 se primenjuju u skladu sa uslovima na terenu na kojem će se instalirati fabrika betona i u slučaju da je veličina polja ograničena agregati se prenose skip dizalicom umesto trakastih transportera.

DOUBLEMIX 60 je opremljen sa hi-tek sistemom automatizacije koji uključuje top brendove kao što su SIEMENS – SCHNEIDER za elektronske komponente i PLC. Ceo sistem se kontroliše putem naprednog softvera koji ima sofisticirane karakteristike i interfejs koji je orijentisan za lakši rad kupca.

concrete batching plant cost
Mođete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije naših fabrika betona tako što ćete klikuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

GLAVNE VREDNOSTI FABRIKE

Proizvodni Kapacitet 120 (60+60) m³/h
Težina 76 tona bez silosa za cement
Ukupna Snaga Motora 250 kW
Zahtev za Generator Struje 500 kVA
Opcije Mešalice Pan Mikseri - Mikseri sa Jednom Osovinom - Mikseri sa Dve Osovine - Planetarni Mikseri
Potrebno Područje za Rad 2.000 m²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zapremina Bunkera za Agregat 4 x 25 m³ - 2 sets
Korpa za Merenje Agregata 1.5 m³ - 2 sets
Korpa za Merenje Agregata 600 x 13.000 mm - 2 sets
Traka za Transport Agregata 600 x 25.000 mm - 2 sets
(SISTEM ZA KOSOM KORPOM )
Stand By Korpa za Agregat 1.5 m³ - 2 sets
Zapremina Vlažnog Betona Mešalice 1 m³ - 2 sets
Korpa za Merenje Cementa 600 kg - 2 sets
Korpa za Merenje Vode 300 lt - 2 sets
Korpa za Merenje Aditiva 20 lt - 2 sets
Kompresor Vazduha 1.200 lt, 15 kW
Silos za Cement Opcionalno od 100 do 500 tona kapaciteta.
Tip Kontrole POTPUNO AUTOMATIZOVANO
Stationary Concrete Plant - DoubleMix 60 Layout
Oprema za isporuku naših stacionarnih fabrika betona smanjuje troškove transporta naših klijenata sa modularnom strukturom i dostupnošću može se transportovati unutar zatvorenih kamionskih prikolica i kontejnera.
Stationary Concrete Plant - DoubleMix 60 Transport

"Please fill in the below form to send your quotation request for Stacionarne Fabrike Betona - DoubleMix 60"

    DoubleMix 60 | Stacionarne Fabrike Betona | Constmach