Sistem za Punjenje Agregata | Constmach

Sistem za punjenje boksova agregata je naša alternativna solucija utovarnim rampama koje su neophodne za punjenje boksova uz pomoć utovarivača. U slučaju da se koristi sistem za punjenje boksova agregata na našim fabrikama betona, konstruisanje utovarne rampe za utovarivače nije potrebno. Samim tim ulaganje u infrastrukturu gradilišta kao i utrošak goriva i ulja za utovarivače se minimalizuje. Naš sistem za punjenje boksova agregatom može se koristi na svim tipovima naših fabrika betona.

CONSTMACH sistem za punjenje boksova agregatom je opremljen sa daljinskim upravljačem kao i sa CCTV sistemom koji je integrisan u kontrolni sistem fabrike betona pa se samim tim sistem može kontrolisati od strane rukovaoca fabrike betona veoma lako.

Naš sistem za punjenje boksova agregatom se klasifikuje kao mobilan ili stacionaran tip. Mobilni sistem se može pomerati samo sa jednim kamionom baš kao i naše mobilne fabrike betona.

Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije naših sistema za punjenje boksova agregatom tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Volumen Spremnika 7 m³
Traka za Transport Agregata 800 x 18.000 mm
Snaga Vibromotora 0.55 kW
Tip Kontrole Automatski i Ručni
Kapacitet Prijevoza Materijala 250 tph
Veličine u Transportu Mobilnih Tipova 12 (L) x 2.2 (W) x 3.9 (H) metara
Težina 11 tona
Ukupna Snaga Motora 20 kW
Mobilni sistem za punjenje boksova agregatom može se prevoziti sa samo jednim kamionom baš kao i naše mobilne fabrike betona. Može se transportovati takođe i sa 40 ft OT kontejnerom and kamionskom prikolicom.

"Please fill in the below form to send your quotation request for Sistem za Punjenje Agregata"

    Sistem za Punjenje Agregata | Constmach