Mobile 60 | Mobilne Fabrike Betona | Constmach

CONSTMACH MOBILE 60 potpuno automatizovana Mobilna fabrika betona je pogodno rešenje za privremene potrebe sa njenim karakteristikama brzog instaliranja, prednošću pokretanja proizvodnje u kratkom vremenu i potrebom za minimalnom infrastrukturom. MOBILE 60 mobilna fabrika betona ima karakteristike da može da ima svu neophodnu opremu za proizvodnju betona, čak i silos za cement koji se nalazi na mobilnoj šasiji sa točkovima a to korisnicima omogućava lak transport i brzo instaliranje.
CONSTMACH MOBILE 60 mobilni tip fabrike betona zahteva minimalnu pripremu mesta. Dovoljno je samo ravno tlo koje je sposobno da nosi ukupni teret postrojenja. Silosi za cement koji se montiraju na šasiju imaju kapacitet od 33 tona. U slučaju potrebe, mogu se koristiti ekstrni silosi za cement koji imaju kapacitet od 50 do 500 tona. Externi tipovi silosa za cement uvek imaju potpuno čelične noge da bi se uklonila potreba za izgradnjom beTONAkih nogu.

Dvo-osovinski, jedno-osovinski, pan ili planetarni tipovi miksera mogu se koristiti u MOBILE 60 tako da se mogu koristiti za različite svrhe kao što su proizvodnja gotovog betona, suvog mešanog betona, prefabrikovanog betona itd.
U slučaju korišćenja mobilnih sistema za punjenje boksova agregata na našim fabrikama betona, uklonjena je potreba za konstrukcijom utovarne rampe, čime se minimalizuje investicija u infrastrukturu gradilišta.
MOBILE 60 je opremljen sa haj-tek sistemom automatizacije koji uključuje top klasu SIEMENS & SCHNEIDER brandova elektronskih komponenti i PLC-a. Ceo sistem se kontroliše putem naprednog softvera koji ima sofisticirane funkcije i njegovo korišćenje je priloagođeno korisniku.

Ukupne dimenzije MOBILE 60 su određene u skladu sa internacionalnim regulativama za transport na putevima i lako se može transportovati između različitih gradilišta.
Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Mobilne fabrike betona - Mobile 60 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

GLAVNE VREDNOSTI FABRIKE

Proizvodni Kapacitet 60 m³/h
Veličine u Transportnom Položaju 16 (L) x 2.8 (W) x 4.3 (H) metara
Težina 23 tona
Ukupna Snaga Motora 85 kW
Zahtev za Generator Struje 110 kVA
Opcije Mešalice Pan Mikseri - Mikseri sa Jednom Osovinom - Planetarni Mikseri
Potrebno Područje za Rad 200 m²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zapremina Bunkera za Agregat 4 x 10 m³
Korpa za Merenje Agregata 1.5 m³
Traka za Transport Agregata 800 x 12.000 mm
Zapremina Vlažnog Betona Mešalice 1 m³
Korpa za Merenje Cementa 600 kg
Korpa za Merenje Vode 300 lt
Korpa za Merenje Aditiva 20 lt
Kompresor Vazduha 300 lt, 5.5 kW
Silos za cement opcija 1 Unutrašnji tip, ugrađen u šasiju, 27 tona kapaciteta
Silos za cement opcija 2 Spoljni tip. Opcionalno od 50 do 500 tona kapaciteta.
Tip Kontrole POTPUNO AUTOMATIZOVANO

MOBILE 60 mobilna fabrika betona ima karakteristike da može imati svu neophodnu opremu za proizvodnju betona, čak i silos za cement koji se nalazi na mobilnoj šasiji sa točkovima a to omogućava korisnicima lakši transport i brzu instalaciju. Ukupne dimenzije MOBILE 60 su određene u skladu sa internacionalnim regulativama za transport na putevima i lako se može transportovati između različitih gradilišta.

"Please fill in the below form to send your quotation request for Mobilne Fabrike Betona - Mobile 60"

    Mobile 60 | Mobilne Fabrike Betona | Constmach