Fiksna postrojenja za ispiranje i prosejavanje | Constmach

CONSTMACH Stacionarna postrojenja za prosejavanje i ispiranje se koriste za prosejavanje i pranje prirodnog peska i šljunka. Postrojenja sa različitim rasporedom mogu se dizajnirati u skladu sa proizvodnim kapacitetom, zahtevanoj količini finalnog materijala i tipu opreme za ispiranje.

CONSTMACH Stacionarna postrojenja za prosejavanje i ispiranje su kombinacija:

 • Bunkera hranilice sa vibracionom hranilicom
 • Vibracionog sita sa mlaznicama za ispiranje
 • Traka hranilice od bunkera do vibracionog sita
 • Mašina za pranje peska: Pužni transporter za pranje, Točak za pranje ili Hidrociklon
 • Transporteri za skladištenje
 • Kontrolna kabina
 • Automatizovani sistem sa PLC-om.

CONSTMACH Stacionarna postrojenja za prosejavanje i ispiranje opremljen sa hi-tek sistemom automatizacije koji uključuje top brendove kao što su SIEMENS – SCHNEIDER za elektronske komponente i PLC.
Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije naših stacionarnih postrojenja za prosejavanje i ispiranje tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

Tehnička specifikacija i glavna konfiguracija naših postrojenja za drobljenje i prosejavanje se menjaju u zavisnosti od:

 • Kapacitet proizvodnje
 • Količina i veličina finalne frakcije posle prosejavanja
 • Tip ispitrača koji se koristi.
Kapacitet Proizvodnje Menja se od 100 do 250 tph
Maksimalna Veličina Hranjenja 200 mm
Visina Hranjenja 4.5 metara
Glavna Konfiguracija Feeding Hopper + Vibrating Screen with washer + Screw Washer / Wheel Washer / Hydrocyclone + Conveyors
Ukupna Snaga Motora Razlikuje se prema proizvodnom kapacitetu
Zahtev za Generator Struje Razlikuje se prema proizvodnom kapacitetu
Težina Fabrike Razlikuje se prema proizvodnom kapacitetu

Raspored našiš fabrika za ispiranje menja se u skladu sa

 • Kapacitet proizvodnje
 • Količina i veličina finalne frakcije posle prosejavanja
 • Tip ispitrača koji se koristi.

Below is a sample and most frequent layout preferred by our clients. Type of washer may be screw or Wheel type and in case of need, hydrocyclone & dewatering screen can be adapted to the systems:

Oprema prilikom transporta naših postrojenja za prosejavanje i ispiranje smanjuju troškove naših klijenata sa svojom modularnom strukturom i dostupnošću tako da se mogu transportovati u zatvorenim kamionskim prikolicama i 40 ft OT kontejnerima.

"Please fill in the below form to send your quotation request for Fiksna Postrojenja za Ispiranje i Prosejavanje"

  Fiksna postrojenja za ispiranje i prosejavanje | Constmach