Drymix - 60 | Suhog Tipa Fabrika Betona | Constmach

CONSTMACH DRYMIX 60 potpuno automatizovana stacionarna i suvog tipa fabrika betona ne sadrži mikser. Sastojci za beton se direktno transferišu u kamion mikser posle merenja po recepturi bez procesa mešanja. DRYMIX 60 preferiraju korisnici kada se mesto ugradnje betona nalazi veoma daleko od lokacije fabrike betona.
DRYMIX 60 fabrika betona može biti opremljena sa različitim veličinama silosa za cement od 100 do 500 tona skladišnog prostora u zavisnosti od potreba i uslova projekata naših klijenata. Ukoliko se cement isporučuje u vrećama, cement se puni u silos veoma lako pomoću velikog otvora za vreće i sistema za punjenje silosa koji su integrisani u DRYMIX 60.

Naša kompanija zna veoma dobro da klimatski uslovi imaju veliki uticaj na kvalitet betona. Dok se DRYMIX 60 fabrike betona u hladnim klimatskim regionima kao što su Rusija, Kazakhstan, Ukrajina, Severna Evropa itd. greju putem isparivača pare i sendvič panelima, tako se voda koja se koristi za beton u DRYMIX 60 fabrikama betona u toplim regionima kao što su Zalivske zemlje bliskog istoka ili Afrike hladi hladnjacima.
Sistemi za punjenje boksova agregatima su naša alternativna solucija utovarnim rampama koje su neophodne prilikom punjenja boksova utovarivačima. U slučaju da se koriste naši sistemi za punjenje boksova rampe za utovar nisu potrebne.

Različiti izgled i planovi fabrika betona DRYMIX 60 se primenjuju u skladu sa uslovima na terenu na kojem će se instalirati fabrika betona i u slučaju da je veličina polja ograničena agregati se prenose skip dizalicom umesto trakastih transportera.

DRYMIX 60 je opremljen sa hi-tek sistemom automatizacije koji uključuje top brendove kao što su SIEMENS – SCHNEIDER za elektronske komponente i PLC. Ceo sistem se kontroliše putem naprednog softvera koji ima sofisticirane karakteristike i interfejs koji je orijentisan za lakši rad kupca.

Mođete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije naših fabrika betona tako što ćete klikuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

GLAVNE VREDNOSTI FABRIKE

Proizvodni Kapacitet 60 m³/h
Težina 27 tona bez silosa za cement
Ukupna Snaga Motora 55 kW
Zahtev za Generator Struje 80 kVA
Potrebno Područje za Rad 700 m²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zapremina Bunkera za Agregat 4 x 20 m³
Korpa za Merenje Agregata 1.5 m³
Traka za Merenje Agregata 600 x 13.000 mm
Traka za Transport Agregata 600 x 18.000 mm
Korpa za Merenje Cementa 600 kg
Korpa za Merenje Vode 300 lt
Korpa za Merenje Aditiva 20 lt
Kompresor Vazduha 300 lt, 5.5 kW
Silos za Cement Opcionalno od 50 do 500 tona kapaciteta.
Tip Kontrole POTPUNO AUTOMATIZOVANO
Oprema prilikom transporta naših stacionarnih fabrika betona smanjuje troškove naših klijenata sa svojom modularnom strukturom i dostupnošći tako da se mogu transportovati u zatvorenim kamionskim prikolicama ili kontejnerima.

"Please fill in the below form to send your quotation request for Drymix - 60 - Suhog Tipa Fabrika Betona"

    Drymix - 60 | Suhog Tipa Fabrika Betona | Constmach