VSI drobilice sa Vertikalnom Udarnom Osovinom | Constmach

CONSTMACH Udarne drobilice sa vertikalnom osovinom su takođe poznate i kao MAŠINE ZA PRAVLJENJE PESKA i koriste se kao tercijalni nivo drobljenja da bi se dobio visoki odnos finog materijala i da bi se dao kubični oblik proizvodima koji dolaze kroz sekundarne drobilice. Bilo koji tip materijala, naročito tvrde stene kao što su bazalt i granit sa maksimalnom veličinom od 45 mm koji se drobljeni drobilicama se koriste za hranjenje Drobilica sa vertikalnom osovinom.

Karakteristike CONSTMACH VSI DROBILICA su:
 • Četiri promenjljive drobilične komore koje omogućuju zamenu u tipu materijala i specifikaciji proizvoda
 • Rotor promenjljive brzine dopušta promenu u tipu materijala i specifikaciji proizvoda
 • Visok nivo redukcije
 • Velika simetrična kutija hranilice
 • Četiri promenjljive drobilične komore omogućuju zamenu u veličini hranjenja i zahtevanoj tonaži
 • Rotor promenjljive brzine dopušta promenu u veličini hranjenja i zahtevanoj tonaži
 • Poklopac i opcionalna zamena sistema nakovnja
 • Visoko hromirane obloge rotora i nakovnja, ili rotor zaštićen od kamenjai police za slaganje materijala
 • Valjkasti ležajevi za teške uslove rada
 • Samostalni sistem podmazivanja

Naše VSI drobilice smanjuje troškove transporta naših klijenata sa svojom modularnom strukturom i dostupnošću mogu se transportovati u zatvorenim kamionskim prikolicama i 40 ft OT kontejnerima.

Model Diametar Rotora (mm) Maksimalna Veličina Hranjenja (mm) Snaga Motora (kW) Kapacitet (tona/sat)
45 m/s 52 m/s 58 m/s 60 m/s
VSI 900 - OR 975 90 2 x 200 300 250 - -
VSI 900 - CR 900 45 2 x 185 450 375 320 300
VSI 800 - CR 900 40 2 x 160 250 230 205 190
VSI 700 - CR 700 35 115 90 85 70 65

* OR: Otvoreni rotor, CR: Zatvoreni rotoe

Model A B C D E F G H I
VSI 900 - CR 4.470 1.600 1.600 2.500 8.000 1.950 825 700 4.000
VSI 800 - CR 4.140 1.500 1.500 2.400 7.500 1.490 750 700 4.000
VSI 700 - CR 3.600 650 1.895 1.000 5.000 1.400 625 700 2.700
Naše VSI drobilice pogodne za otpremu umanjuju transportne troškove naših klijenata svojom modularnom strukturom i dostupnošću za isporuku unutar zatvorenih kamionskih prikolica i 40 ft OT kontejnera.

"Please fill in the below form to send your quotation request for Drobilica za Vertikalno Udarno Osovinom"

  VSI drobilice sa Vertikalnom Udarnom Osovinom | Constmach