CS-75 | Silos za Cement od 75 Tona na Prodaju | Constmach

CONSTMACH Silos za cement CS-75 kapacitera 75 tona ima širok spektar područja upotrebe od fabrika betona do blok mašina kao i kod aplikacija za ispitivanje tla. CS-75 se može proizvesti kao vijčani ili zavareni tip. 2 kompleta vijčane verzije CS-75 mogu se isporučiti unutar jednog 40 ft OT kontejnera ili sa kamionom sa prikolicom.

CONSTMACH Silos za cement CS-75 je opremljen platformom za održavanje koja se nalazi između stopa silosa, cevima za punjenje cementa, unutrašnjim i spoljnim revizionim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i sigurnosnim ventilom za pritisak, krovnom kapijom sa unutrašnjim revizionim otvorom i konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

CONSTMACH Silos za cement CS-75 kapacitera 75 tona se isporučuje zajedno sa svom potrebnom opremom za silos, kao što je pužni transporter za cement sa željenim prečnikom i dužinom, filterom za vazduh, ventilom za zaštitu od visokog pritiska, indikatorima gornjeg i donjeg nivoa, mlaznicama za fluidizaciju vazduha, pulsnim ventilom i konusnim leptirastim ventilom za ručno ispuštanje cementa.
U slučaju izrade verzije tipa silosa sa zavrtnjevima, delovi silosa za cement proizvedeni su metodom osetljivog laserskog rezanja i bušenja. Na gradilištu se delovi cementnih silosa mogu lako i jednostavno montirati.
1 sloj antikorozivne boje i 2 sloja FINALNOG PREMAZA EPOXY BOJE sa totalnom debljinom boje od 140 mikrona se nanose na naše silose.

Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Silisa za cement CS-75 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

KAPACITET SILOSA 75 TONA, 58 m³
VISINA SILOSA 15880 mm
DIAMETAR SILOSA Ø 3060 mm
BROJ NOGU ZA SILOS 4
IZLAZNI DIAMETAR SILOSA
BROJ KOMPONENTI 98
TEŽINA SILOSA 6360 kg
MATERIJAL NOGU SILOSA 219x5 mm, ČELIČNA CEV
OJAČANJA NOGU SILOSA NPL 80 mm UGAONO GVOŽDJE
METALNE TABLE NOGU SILOSA 20 mm TABLA METALA
OJAČANJE KONUSNOG DELA 100 mm STEEL ČELIK C
MATERIJAL KONUSNOG DELA ST - 37 - 6 mm TABLA METALA
MATERIJAL TELA SILOSA ST - 37 - 5 mm TABLA METALA
MATERIJAL GORNJEG POKLOPCA SILOSA ST - 37 - 4 mm TABLA METALA
CEV ZA PUNJENJE 4" ČELIČNA CEV DO NOGU SILOSA
PRISUTAN UNUTRAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
PRISUTAN SPOLJAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
RUKOVHATI NA KROVU SILOSA UKLJUČENI
PRISUTNA PLATFORMA ZA ODRŽAVANJE
STRUKTURALNA ANALIZA JE RADJENA ZA SILOS I PROCES IZRADE ZAVISI OD ODOBRENIH PROJEKATA.
2 seta vijčane verzije silosa CS-75 mogu se transportovati jednim 40 ft OT kontejnerom ili kamionskom prikolicom.

"Please fill in the below form to send your quotation request for CS-75 - Silos za Cement"