CS-300 | Vijčani Silos za Cement Kapaciteta 300 Tona | Constmach

CONSTMACH Silos za cement vijčanog tipa CS-300 kapaciteta 300 tona posebno je poželjan kod betonskıh postrojenja velikog kapaciteta, kao i u projektima koji imaju ključnu ulogu u skladištenju cementa.

CONSTMACH Silos za cement CS-300 kapaciteta 300 tona je opremljen platformom za održavanje koja se nalazi između stopa, cevima za punjenje cementa, unutrašnjim i spoljnim revizionim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i sigurnosnim ventilom za pritisak, krovnom kapijom sa unutrašnjim revizionim otvorom i konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

CONSTMACH Silos za cement CS-300 kapaciteta 300 tona se isporučuje zajedno sa svom potrebnom opremom za silos, kao što je pužni transporter za cement sa željenim prečnikom i dužinom, filterom za vazduh, ventilom za zaštitu od visokog pritiska, indikatorima gornjeg i donjeg nivoa, mlaznicama za fluidizaciju vazduha, pulsnim ventilom i konusnim leptirastim ventilom za ručno ispuštanje cementa.
Delovi Silosa za cement tipa CS-300 koji su pričvršćeni zavrtnjevima, proizvedeni su metodom osetljivog laserskog rezanja i bušenja. Na gradilištu se delovi cementnih silosa mogu lako i jednostavno montirati.
Sva statička opterećenja i mehanički proračuni CS-300 se obavljaju pomoću ANSYS Workbench CAE softvera, a silos je sposoban za skladištenje 300 tona cementa ili sličnog materijala bez ikakvih deformacija u svim uslovima.

1 sloj antikorozivne boje i 2 sloja FINALNOG PREMAZA EPOXY BOJE sa totalnom debljinom boje od 140 mikrona se nanosi na naše silose.

Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Silosa za cement CS-300 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

KAPACITET SILOSA 300 TONA, 230 m³ (gustoća cementa kao 1,3 ton/m³)
VISINA SILOSA 18450 mm
DIAMETAR SILOSA Ø 5140 mm
BROJ NOGU ZA SILOS 6
IZLAZNI DIAMETAR SILOSA Ø 300 mm
BROJ KOMPONENTI 191
TEŽINA SILOSA 22000 kg
MATERIJAL NOGU SILOSA Ø273 x 10 mm ČELIČNA CEV
OJAČANJA NOGU SILOSA NPL 80 mm UGAONO GVOŽDJE
METALNE TABLE NOGU SILOSA 20 mm
OJAČANJE KONUSNOG DELA 200 mm STEEL ČELIK C
MATERIJAL KONUSNOG DELA ST- 37, 8 mm TABLA METALA
MATERIJAL TELA SILOSA ST -37, 8 - 6 - 5 mm TABLA METALA
MATERIJAL GORNJEG POKLOPCA SILOSA ST -37, 5 mm TABLA METALA
CEV ZA PUNJENJE 4" ČELIČNA CEV DO NOGU SILOSA
PRISUTAN UNUTRAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
PRISUTAN SPOLJAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
RUKOVHATI NA KROVU SILOSA UKLJUČENI
PRISUTNA PLATFORMA ZA ODRŽAVANJE
STRUKTURALNA ANALIZA JE RADJENA ZA SILOS I PROCES IZRADE ZAVISI OD ODOBRENIH PROJEKATA.
Farba: 1 sloj antikorozivne farbe, 2 sloja ZAVRŠNE EPOXI FARBE, totalna debljina farbe: 140 mikrona

1 set vijčanog tipa silosa CS-300 može se transportovati u dva 40 ft OT kontejnera ili 2 seta kamionskih prikolica.

"Please fill in the below form to send your quotation request for CS-300 Vijčani Silos za Cement"