CS-200 | Vijčani Silos za Cement Kapaciteta 200 Tona | Constmach

CONSTMACH Vijčani silos za cement silos CS-200, kapaciteta 200 tona je naročito poželjan kod beTONAkih postrojenja velikog kapaciteta i kod projekata koji imaju ključnu ulogu.

Silos za cement CONSTMACH CS-200 je opremljen platformom za održavanje koja se nalazi između stopa silosa, cevima za punjenje cementa, unutrašnjim i spoljnim revizionim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i sigurnosnim ventilom za pritisak kao i krovnom kapijom sa unutrašnjim revizionim otvoro i konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

Silos za cement CONSTMACH CS-200 se isporučuje zajedno sa svom potrebnom opremom za silos, kao što je pužni transporter za cement sa željenim prečnikom i dužinom, filterom za vazduh, ventilom za zaštitu od visokog pritiska, indikatorima gornjeg i donjeg nivoa, mlaznicama za fluidizaciju vazduha, pulsnim ventilom i konusnim leptirastim ventilom za ručno ispuštanje cementa.
Delovi silosa za cement tipa CS-200 koji su pričvršćeni zavrtnjevima, proizvedeni su metodom osetljivog laserskog rezanja i bušenja. Na gradilištu se delovi silosa za cement mogu lako i jednostavno montirati.
Sva statička opterećenja i mehanički proračuni za silos CS-200 se obavljaju pomoću ANSYS Workbench CAE softvera, a silos je sposoban za skladištenje 200 tona cementa ili sličnog materijala bez ikakvih deformacija u svim uslovima.

1 sloj antikorozivne boje i 2 sloja FINALNOG PREMAZA EPOXY BOJE sa totalnom debljinom boje od 140 mikrona se nanosi na naše silose.

Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Vijčanog silosa za cement CS-200 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

KAPACITET SILOSA 200 TONA, 153 m³ (gustoća cementa kao 1,3 ton/m³)
VISINA SILOSA 18360 mm
DIAMETAR SILOSA Ø 4100 mm
BROJ NOGU ZA SILOS 4
IZLAZNI DIAMETAR SILOSA Ø 300 mm
BROJ KOMPONENTI 150
TEŽINA SILOSA 14800 kg
MATERIJAL NOGU SILOSA 200 x 2 mm, RECTANGULAR IRON
OJAČANJA NOGU SILOSA NPL 80 mm UGAONO GVOŽDJE
METALNE TABLE NOGU SILOSA 20 mm TABLA METALA
OJAČANJE KONUSNOG DELA 140 mm STEEL ČELIK C
MATERIJAL KONUSNOG DELA ST - 37, 8 mm TABLA METALA
MATERIJAL TELA SILOSA ST - 37, 5 and 6 mm TABLA METALA
MATERIJAL GORNJEG POKLOPCA SILOSA ST - 37, 4 mm TABLA METALA
CEV ZA PUNJENJE 4" ČELIČNA CEV DO NOGU SILOSA
PRISUTAN UNUTRAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
PRISUTAN SPOLJAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
RUKOVHATI NA KROVU SILOSA UKLJUČENI
PRISUTNA PLATFORMA ZA ODRŽAVANJE
STRUKTURALNA ANALIZA JE RADJENA ZA SILOS I PROCES IZRADE ZAVISI OD ODOBRENIH PROJEKATA.
Farba: 1 sloj antikorozivne farbe, 2 sloja ZAVRŠNE EPOXI FARBE, totalna debljina farbe: 140 mikrona
1 set Vijčanog silosa za cement CS-200 može se transportovati jednim 40 ft OT kontejnerom ili kamionskom prikolicom.

"Please fill in the below form to send your quotation request for CS-200 Vijčani Silos za Cement"

    CS-200 | Vijčani Silos za Cement Kapaciteta 200 Tona | Constmach