CS-1000 | Vijčani Silos za Cement Kapaciteta 1000 Tona | Constmach

CONSTMACH Vijčani silos za cement CS-1000 kapaciteta 1000 tona koristi se naročito u cementnim terminalima, fabrikama cementa i aplikacijama za skladištenje krečnjaka u prahu.

CONSTMACH Silos za cement CS-1000 kapaciteta 1000 tona je opremljen platformom za održavanje koja se nalazi između stopa, cevima za punjenje cementa, unutrašnjim i spoljnim revizionim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i sigurnosnim ventilom za pritisak, krovnom kapijom sa unutrašnjim revizionim otvorom i konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

CONSTMACH Silos za cement CS-1000 kapaciteta 1000 tona se isporučuje zajedno sa svom potrebnom opremom za silos, kao što je pužni transporter za cement sa željenim prečnikom i dužinom, filterom za vazduh, ventilom za zaštitu od visokog pritiska, indikatorima gornjeg i donjeg nivoa, mlaznicama za fluidizaciju vazduha, pulsnim ventilom i konusnim leptirastim ventilom za ručno ispuštanje cementa. U slučaju upotrebe silosa kao terminala ili ako ima sličnu primenu, pužni transporter se spaja na donjoj tački za utovar kako bi se cement distributirao u kamione.
Delovi silosa za cement CS-1000 koji su pričvršćeni zavrtnjevima, proizvedeni su metodom osetljivog laserskog rezanja i bušenja. Na gradilištu se delovi cementnih silosa mogu lako i jednostavno montirati.
Sva statička opterećenja i mehanički proračuni CS-1000 se obavljaju pomoću ANSYS Workbench CAE softvera, a silos je sposoban za skladištenje 1000 tona cementa ili sličnog materijala bez ikakvih deformacija u svim uslovima.

1 sloj antikorozivne boje i 2 sloja FINALNOG PREMAZA EPOXY BOJE sa totalnom debljinom boje od 140 mikrona se nanosi na naše silose.

Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Vijčanog silosa za cement CS-1000 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

KAPACITET SILOSA 1.000 TONA
VISINA SILOSA 20840 mm
DIAMETAR SILOSA Ø 8250 mm
BROJ NOGU ZA SILOS 8
IZLAZNI DIAMETAR SILOSA Ø 300 mm
BROJ KOMPONENTI 191
TEŽINA SILOSA 72000 kg
MATERIJAL NOGU SILOSA Ø273 x 10 mm ČELIČNA CEV
OJAČANJA NOGU SILOSA 100 mm C CHANNEL
METALNE TABLE NOGU SILOSA 25-30 mm
OJAČANJE KONUSNOG DELA 160 mm STEEL ČELIK C
MATERIJAL KONUSNOG DELA ST- 37, 10 mm TABLA METALA
MATERIJAL TELA SILOSA ST -37, 8 - 6 - 5 mm TABLA METALA
MATERIJAL GORNJEG POKLOPCA SILOSA ST -37, 5 mm TABLA METALA
CEV ZA PUNJENJE 4" ČELIČNA CEV DO NOGU SILOSA
PRISUTAN UNUTRAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
PRISUTAN SPOLJAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
RUKOVHATI NA KROVU SILOSA UKLJUČENI
PRISUTNA PLATFORMA ZA ODRŽAVANJE
STRUKTURALNA ANALIZA JE RADJENA ZA SILOS I PROCES IZRADE ZAVISI OD ODOBRENIH PROJEKATA.
Farba: 1 sloj antikorozivne farbe, 2 sloja ZAVRŠNE EPOXI FARBE, totalna debljina farbe: 140 mikrona
1 set Vijčanog silosa za cement CS-1000 može se transportovati sa četri 40 ft OT kontejnerom ili 3 kamionske prikolice.

"Please fill in the below form to send your quotation request for CS-1000 Vijčani Silos za Cement"

    CS-1000 | Vijčani Silos za Cement Kapaciteta 1000 Tona | Constmach