CS-100 | Silos za Cement Kapaciteta 100 Tona | Constmach

CONSTMACH Silos za cement CS-100 kapaciteta 100 tona ima širok spektar područja upotrebe od fabrika betona do blok mašina kao i kod aplikacija za ispitivanje tla. CS-100 se može proizvesti kao vijčani ili zavareni tip. 2 kompleta vijčane verzije CS-100 mogu se isporučiti unutar jednog 40 ft OT kontejnera ili sa kamionom sa prikolicom.

CONSTMACH Silos za cement CS-100 kapaciteta 100 tona je opremljen platformom za održavanje koja se nalazi između stopa silosa, cevima za punjenje cementa, unutrašnjim i spoljnim revizionim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i sigurnosnim ventilom za pritisak, krovnom kapijom za unutrašnji revizioni otvor i konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

U slučaju izrade verzije tipa silosa sa zavrtnjevima, delovi silosa za cement proizvedeni su metodom osetljivog laserskog rezanja i bušenja. Na gradilištu se delovi silosa za cement mogu lako i jednostavno montirati.
Sva statička opterećenja i mehanički proračuni CS-100 se obavljaju pomoću ANSYS Workbench CAE softvera, a silos je sposoban za skladištenje 100 tona cementa ili sličnog materijala bez ikakvih deformacija u svim uslovima.

1 sloj antikorozivne boje i 2 sloja FINALNOG PREMAZA EPOXY BOJE sa totalnom debljinom boje od 140 mikrona se nanosi na naše silose.


Možete pogledati opšti raspored, informacije o transportu i fotografije Silosa za cement CS-100 tako što ćete kliknuti na odgovarajuće kartice i možete zatražiti ponudu tako što ćete kliknuti na karticu ZAHTEV ZA PONUDU.

KAPACITET SILOSA 100 TONA, 78 m³
VISINA SILOSA 18920 mm
DIAMETAR SILOSA Ø 3060 mm
BROJ NOGU ZA SILOS 4
IZLAZNI DIAMETAR SILOSA Ø 300 mm
BROJ KOMPONENTI 120
TEŽINA SILOSA 8000 kg
MATERIJAL NOGU SILOSA 219x5 mm, ČELIČNA CEV
OJAČANJA NOGU SILOSA NPL 80 mm UGAONO GVOŽDJE
METALNE TABLE NOGU SILOSA 20 mm TABLA METALA
OJAČANJE KONUSNOG DELA 100 mm STEEL ČELIK C
MATERIJAL KONUSNOG DELA ST - 37 - 6 mm TABLA METALA
MATERIJAL TELA SILOSA ST - 37 - 5 mm TABLA METALA
MATERIJAL GORNJEG POKLOPCA SILOSA ST - 37 - 4 mm TABLA METALA
CEV ZA PUNJENJE 4" ČELIČNA CEV DO NOGU SILOSA
PRISUTAN UNUTRAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
PRISUTAN SPOLJAŠNJI PRISTUPNI OTVOR
RUKOVHATI NA KROVU SILOSA UKLJUČENI
PRISUTNA PLATFORMA ZA ODRŽAVANJE
STRUKTURALNA ANALIZA JE RADJENA ZA SILOS I PROCES IZRADE ZAVISI OD ODOBRENIH PROJEKATA.
2 seta vijčanog silosa CS-100 mogu se transportovati jednim 40 ft OT kontejnerom ili kamionskom prikolicom.

"Please fill in the below form to send your quotation request for CS-100 - Silosa za Cement"

    CS-100 | Silos za Cement Kapaciteta 100 Tona | Constmach