Constmach Mobil Konkasör Tesisi


CONSTMACH, farklı ebat ve tiplerde mobil kırma tesisleri üretmektedir. Mobil kırma eleme tesislerimiz aşağıdaki gibi 4 farklı grupta sınıflandırılmaktadır:

Mobil Sert Taş Kırma Tesisleri:

CONSTMACH Mobil sert taş kırıcı, granit, bazalt, gabro vb. aşındırıcılık ve Silika (SiO2) oranı yüksek çok sert kayaları kırmak için mükemmel bir çözümdür. Kireçtaşı, nehir taşı, dolomit gibi diğer taşları da kırmak mümkündür. Birincil çene kırıcı varlığı, büyük ve sert kayaların kırılmasını sağlar. Diğer yandan sekonder konik kırıcı sayesinde en sert malzemelerin ikinci kademe kırma işlemini yapmak mümkündür.

JCV serisi kırıcıların JC serisinden farkı üçüncü kademe kırıcı olarak VSI kırıcının bulunmasıdır. Sistemde VSI varlığı sayesinde JCV serisi mobil kırıcıların avantajının nihai ürünlerin daha iyi kübik şekline sahip olması olduğu açıktır.

 

Mobil Çeneli ve Darbeli Kırıcılar:

Mobil Çeneli ve Darbeli Kırıcılar, CONSTMACH Mobil kırma tesislerinin spesifik ama aynı zamanda en yaygın olarak üretilen üyesidir. Bu tip mobil kırma eleme tesislerinde adından da anlaşılacağı gibi çeneli ve darbeli kırıcı mevcuttur.

CONSTMACH “hareketli çeneli ve darbeli kırıcılar”, kalkerden bazalta kadar çok çeşitli kayaları kırmak için kullanılır. Birincil çeneli kırıcı varlığı büyük ve sert kayaların kırılmasını sağlar. Diğer yandan sekonder darbeli kırıcı sayesinde müşteri ihtiyacına göre 0'dan 60 mm'ye kadar iyi kübik şekilli nihai malzemeler üretilebilmektedir.

Mobil Kireçtaşı Kırma Tesisleri:

CONSTMACH mobil kalker tesisleri, genellikle kalker gibi nispeten daha yumuşak taşların kırılması için tercih edilen özel bir mobil konkasör tipidir. Bu nedenle “mobil kırma tesisleri” olarak da adlandırılır. CONSTMACH mobil kireçtaşı kırıcıları ile sadece kalker değil diğer yumuşak ve orta sert taş türleri de rahatlıkla işlenebilir. Bu tip tesislerin diğer CONSTMACH mobil kırma tesislerinden temel farkı, birincil darbe olan kırıcı tipidir. Bu tip kırıcılara primer darbeli kırıcılar veya rotor kırıcılar da denilmektedir.

 

Mobil Kum Üretim Tesisleri:

CONSTMACH, farklı tip ve boyutlarda mobil kum yapma tesisleri üretmektedir. Aslında mobil kum yapma tesislerimizin konfigürasyonu diğer mobil kırma tesislerimizden çok farklı değildir. Bu ürün sınıfının “mobil kum yapma tesisi” olarak adlandırılmasının nedeni, tesisteki kırıcının dikey milli darbeli kırıcı (VSI kırıcı) veya tersiyer darbeli kırıcı olmasıdır. Çoğu zaman, yüksek oranda ince malzemeye ihtiyaç duyulması durumunda CONSTMACH mobil kum yapma tesisleri kullanılır. Diğer bir deyişle, toplam üretim miktarında %50'den fazla 0-4 mm veya benzeri boyutlarda ince fraksiyonlara ihtiyaç duyuluyorsa, mobil kum üretim tesislerimiz doğru seçimlerdir. CONSTMACH mobil (taşınabilir) kum yapma tesisleri, bir VSI veya bir üçüncül darbeli kırıcı ile donatılabilir. Mobil kum yapıcıların kapasiteleri, bulunduğu kırıcının büyüklüğüne göre belirlenir. “V” serisi mobil kum üretim tesislerinde dikey milli darbeli kırıcılardan biri bulunurken, “T” serisinde her zaman üçüncül darbeli kırıcılar bulunur.

CONSTMACH mobil (taşınabilir) kırma tesisi en kaliteli SIEMENS veya SCHNEIDER marka elektronik ve elektrikli parçalar ve PLC modülü ile yüksek teknoloji ve tablet kontrollü kontrol sistemleri ile donatılmıştır.

Mobil kırma tesislerimizin dış boyutları uluslararası karayolu taşıma yönetmeliklerine göre belirlenmekte olup, mobil tesislerimiz müşterilerimizin şantiyeleri arasında sadece bir traktör ile kolaylıkla taşınmaktadır.