Constmach Silosa za Cement


CONSTMACH proizvodi varene i vijčane tipove silosa za cement čiji se kapacitet menja od 50 do 3.000 tona. Njihovo snažno telo i velika čvrstoća je pogodna za sve uslove rada. Silosi za cement se ne koriste samo u postrojenjima za proizvodnju betona već se takođe koriste i za samostalne shvrhe poput terminala za cement, fabrika cementa i za potrebe projekata skladištenja krečnjaka u praškastoj formi.

CONSTMACH je najiskusnija Turska kompanija koja proizvodi silose za cement velikih kapaciteta kao što su silosi od 500, 1000, 2000 i 3000 tona veoma frekventno.

Pored uobičajenih dizajna silosa, naša kompanija izrađuje i prilagodive silose za cement sa specijalnim veličinama prečnika i visine.

Silose do 100 tona je moguće proizvesti i kao zavarene i kao svijčane (segmentne). Silosi za cement kapaciteta preko 100 tona uglavnom se proizvode kao vijčani (segmentni). Proizvodnja silosa vijčanog (segmentnog) tipa ima prednost u smislu smanjenja prostora potrebnog za transport.

Sve komponente vijčanih (segmentnih) silosa su izrađene po osetljivoj CNC tehnologiji laserskog sečenja a savijeni oblik se dobija potem savijanja u kalupima. Postoji skoro nulta tolerancija poklapanja rupa.

Svi naši silosi za cement su opremljeni sa platformama za održavanje između nogu silosa, cevima za punjenje cementom, unutrašnjim i spoljašnjim pristupnim otvorima, zaštitnim ogradama, krovnim prirubnicama za vazdušni filter i ventil sigurnosti, krovnom kapijom sa unutrašnjim otvorom i takođe sa konusnom prirubnicom za leptirasti ventil.

U većini slučajeva, prema potrebama naših klijenata, isporučujemo naše silose zajedno sa svom ostalom potrebnom opremom kao što su pužni transporteri za cement sa željenim prečnikom i dužinom, filter za otprašivanje, sigurnosni ventil pritiska, gornji i donji indikatori nivoa, mlaznice za fluidizaciju vazduha, impulsni ventil i leptirasti ventil sa konusom za ručno pražnjenje cementa. U slučaju upotrebe silosa u terminalima za cement ili za sličnu primenu, pužni transporter se može povezatiza utovar ispod kako bi se napunili kamioni za cement.

    Cementni Silos za Prodaju | Silosi za Skladištenje Cementa | Constmach